Wykład dr. hab. Piotra Szlanty

12 października 2019 r., w sobotę, o godz. 15. w Muzeum Dulag 121 odbędzie się kolejne spotkanie współorganizowane z Oddziałem Warszawskim IPN w ramach ogólnopolskiej „Akademii Niepodległości”. Naszym gościem będzie prof. Piotr Szlanta, wykładowca Instytutu Historycznego UW , który opowie o roli Romana Dmowskiego, głównego ideologa Narodowej Demokracji, na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Serdecznie zapraszamy!
***
W 1918 r., kiedy I wojna światowa dobiegała końca, Polski nie było na mapie Europy. Jednak wobec chaosu na Wschodzie wśród przywódców zwycięskich mocarstw zachodnich sprawa polska zyskała na znaczeniu. W związku z tym, że prezydent USA Thomas Woodrow Wilson zapragnął ukształtować nowy porządek światowy na zasadzie samostanowienia narodów, potrzebny był reprezentant narodu polskiego, który wyraziłby jego polityczne oczekiwania. Roman Dmowski był wówczas najbardziej znanym polskim politykiem na Zachodzie. Nic dziwnego zatem, że w styczniu 1919 r. to właśnie on stanął na czele polskiej delegacji na paryską konferencję pokojową.

 

 

Więcej informacji: http://dulag121.pl/…/roman-dmowski-i-jego-rola-na-konferen…/