PODWARSZAWSKIE ŻYCIE PRUSZKOWA

Społeczeństwo oddala się od wspólnych ideałów, takich jak: prawda, wolność, wiara, godność jednostki ludzkiej.
Zaczynają umykać prawa i interesy Narodu Polskiego, dla niego najpotrzebniejsze,
będące podstawą jego żywotności i dostatku, pomyślności naszego życia i życia przyszłych pokoleń.

Polityka
Publicystyka
Wydarzenia
Najnowsze Video
Fotorelacje