Kiermasz Bożonarodzeniowy 20-12-2020 r. w godz. 08:00 – 15:00.

Chcieliśmy serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym kiermaszu Bożonarodzeniowym,

który odbędzie się w dniu 20-12-2020r. niedziela w godzinach 08:00 – 15:00.

Wjazd na plac targowy przy ul.. Komorowskiej 14 dla handlujących od godziny 07:00, handel do godziny 15:00.
Opłata za udział w kiermaszu wynosi 20 zł za zajęte stanowisko.
Organizator nie odpowiada za pochodzenie, jakość, ceny oraz sposób sprzedaży oferowanych przez wystawcę towarów.
Handlowcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, na każdym stanowisku musi znajdować się płyn do dezynfekcji, każdy przebywający na targowisku zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust.

Regulamin dostępny na stronie www.targowisko.pruszkow.pl

Jednocześnie informujemy mieszkańców, iż od 18 do 24. XII. na parkingu przy targowisku od ul: Pogodnej, rozpoczyna się sprzedaż choinek.