Czytanki w Ogrodzie 11 lipca

Wszystkie czwartkowe spotkania zaczynać się będą o godz. 12.00, czyli w samo południe.

Co najważniejsze, lektura będzie tylko (i aż) wstępem do dalszej zabawy.


Nawet jeśli sami nie czytamy zbyt wiele, na ogół szybko dajemy się przekonać (o ile w ogóle trzeba nas jeszcze przekonywać), że czytanie bajek ma dobroczynny wpływ na wyobraźnię i rozwój dziecka. Lektura umożliwia zapoznawanie się z kulturą, historią i obyczajami; uczy rozumieć świat, pobudza do pogłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Bajki potrafią też skutecznie wzruszać i uzmysławiają pojęcia dobra i zła, a zawarty w nich morał, jak busola, podpowiada, jak dokonywać wyborów i jakie mogą być ich konsekwencje. Innymi słowy – bajka może być doskonałym narzędziem do wieloaspektowego rozwoju psychospołecznego dziecka.

CELE PROGRAMU
1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
2. Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-artystyczne.
3. Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
4. Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
5. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
6. Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie.
7. Rozbudzanie wyobraźni.
8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
9. Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
10. Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

Wakacyjne spotkania upływać będą pod znakiem bajek polskich autorów. W czerwcu i w lipcu bohaterami opowiadań uczynimy rówieśników naszych małych słuchaczy, którzy przeniosą ich do swoich bajkowych światów, pełnych niekoniecznie bajkowych dylematów.