A to Polska własnie

Miesiąc wrzesień jest w historii naszego narodu czasem wydarzeń mających szczególne znaczenie w budowaniu polskiej tożsamości.

W tym duchu Dyrektor MOK zaprasza wszystkich zainteresowanych na wieczór słowno-muzyczny

“A to Polska właśnie”

na którym aktorka Dominka Figurska-Chorosińska wraz z akompaniującym jej pianistą Michałem Dudzińskim, wejdą w przestrzeń poezji Herberta, Mickiewicza, Asnyka, Norwida czy Krasińskiego. Darmowe wejściówki można odebrać w godzinach pracy kasy MOK od 16 września.

Informacja – Miejski Ośrodek Kultury.