Wybory ideowe i moralne lokalnego społeczeństwa

   Wybory samorządowe stwarzają wyborcom możliwość wpływania na poziom i jakość życia społecznego w tak ważnej jego dziedzinie jak wychowanie dzieci i młodzieży, jako następców, kształtujących przyszłość naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Wszak już nasi przodkowie mówili: Taka będzie Rzeczpospolita jak ich młodzieży chowanie” A z tym “chowaniem” okazuje się, że jest poważny problem. Otóż niektóre organizacje i środowiska propagują i starają się wprowadzić metody “nowoczesnego” wychowania dzieci i młodzieży, co do których można mieć uzasadnione zastrzeżenia i obawy.  Promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji seksualnych w szkołach i organizacjach młodzieżowych nie jest bowiem receptą na prawidłowy rozwój rodziny i społeczeństwa.

   Ideą przewodnią środowiska narodowo-patriotycznego w Pruszkowie jest “Bóg. Honor i Ojczyzna” Dlatego też przez prymat wartości wynikających z tej idei jak honor, godność, tradycja, postrzegamy sprawy Ojczyzny i naszego Miasta. I wyznaczamy kierunki naszego działania. Dlatego w zbliżających się wyborach oczekujemy od kandydatów do władz samorządowych zdecydowanego sprzeciwu wobec wszelkiego typu homoseksualnej indoktrynacji dzieci i młodzieży.

MÓWIMY STOP DEPRAWACJI DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH I ORGANIZACJACH MŁODZIEŻOWYCH.

1.x.2018   w Pruszkowie

janczar