Wiadukt i Paszkowianka – czy …?

We wtorek, 12 lutego 2019 r. tuż po zakończeniu Konwentu Gmin Powiatu Pruszkowskiego odbyła się konferencja prasowa. Tematem spotkania roboczego jak podkreślał gospodarz Pan Krzysztof Rymuza, był bardzo ważny dla Pruszkowa problem planowania i realizacja drogi wojewódzkiej tzw. „Paszkowianki” oraz modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718.

Na spotkanie zostali zaproszeni:

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego,

Pan Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki,

Pan Zbigniew Ostrowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

Pan Marian Gołoś Dyrektora Oddziału GDDKIA,

Pan Wojciech Pstroński przedstawiciel przedsiębiorców z terenu powiatu Pruszkowskiego,

Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin powiatu, oraz Prezydent Miasta Pruszkowa pan Paweł Makuch.

Niestety sam Konwent był zamknięty dla mediów. Starosta pan Krzysztof Rymuza obiecał, że rozważy możliwość udziału dziennikarzy i kamer w następnym spotkaniu.