To było tak niedawno – 40 lat – 13 grudnia

“- 14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w wielu dużych zakładach przemysłowych. Strajkowały huty, w tym największa w kraju „Katowice” oraz im. Lenina, większość kopalń, porty, stocznie w Trójmieście i Szczecinie, największe fabryki, takie jak: WSK w Świdniku, Dolmel i PaFaWag we Wrocławiu, „Ursus” czy Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi. Strajkowano w sumie w 199 zakładach – w 50 utworzono komitety strajkowe, na około 7 tys. istniejących wtedy w Polsce przedsiębiorstw.”

Spektakl słowno – muzyczny został zarejestrowany w Kościele św. Kazimierza w Pruszkowie 12 grudnia 2021 roku.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Pruszkowie
„Azymut” Szkoła Podstawowa Fundacji STERNIK
„Pryzmat” Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji STERNIK

Współpraca – Hanna Radziejewska, Helena Sabała