Wielki Piątek

Autor Ks. Łukasz Szlak Przed Mszą Liturgia na Cześć Męki Pańskiej skupia się na wydarzeniach Kalwarii. Według antycznej tradycji, wzgórze, na którym umarł Chrystus było tym samym wzgórzem, na którym pochowano Adama, i na którym Abraham chciał złożyć w ofierze jedynego syna Izaaka. Wielki Piątek ...