KONSTYTUCJA 3-go MAJA 1791r. – część 3

Opracowanie: Krzysztof Kotyński. Część trzecia. Wydarzenia i sytuacja polityczna w trakcie trwania Sejmu Wielkiego i po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja Wydarzenia, do jakich doszło w Polsce, odbiły się szerokim echem poza jej granicami. Paryskie kluby polityczne w drodze głosowania uczyniły ...