Szkoła inna niż wszystkie

Zobacz galerię zdjęć

“Szkoły Korpusu Kadetów to nie tylko fantastyczna atmosfera, to przede wszystkim gwarancja wysokiego poziomu nauczania, dobrego wychowania i dyscypliny. Lekcje odbywają się nie tylko w budynku szkolnym, uczymy i wychowujemy również w internacie.

Zespół Szkół Korpusu Kadetów to szkoła z bogatymi tradycjami, zbudowana na bogatych fundamentach Szkół Korpusu Kadetów (głównie KK1 – Lwów). Przekazane przez kadetów przedwojennych tradycje – my, kadeci (uczniowie) inspirowani przez dyrekcję, komendanta, nauczycieli i wychowawców niesiemy w następne pokolenia. Tradycje, to nie tylko mundury galowe, wojskowe wychowanie, ale system wartości, jaki przyświeca całej szkole. Bóg, Honor, Ojczyzna – to nie tylko hasło, ale codzienne poznawanie istoty zawołania. Zgodnie z hasłem twórcy Kadetów – założyciela Szkoły Rycerskiej – ks. Adama Czartoryskiego: „NIC DLA SIEBIE. WSZYSTKO DLA OJCZYZNY!” uczymy się umiłowania wartości nieprzemijających. Dlatego w Szkołach Korpusu Kadetów każdy dzień jest wydarzeniem.
http://korpuskadetow.com/sites/web/subpage.php?id=25

Tradycje Korpusu Kadetów to:  wychowanie – formacja kadetów na bazie opieki nad młodzieżą w internacie (koszarach), edukacja w zakresie przedmiotów ogólnokształcących umożliwiająca dalsze kształcenie na poziomie studiów wyższych, zajęcia wojskowe na podstawowym poziomie.
Współczesność niesie sporo wyzwań, które należy uwzględnić w ofercie edukacyjnej Korpusu Kadetów. Przez lata diametralnie zmieniło się otoczenie, a w szczególności relacje społeczne, potrzeby edukacyjne, wyzwania, przed którymi stoi nie tylko armia, ale wszystkie służby mundurowe i administracja państwowa.

Ten typ szkoły na przestrzeni dziejów powstał głównie z myślą o przygotowaniu kompetentnych, lojalnych kadr dla struktur Państwa Polskiego. Obecnie – dzięki szerokiej ofercie edukacyjnej – zakłada się, że w każdej placówce szkolnej można przygotować takiego absolwenta. Państwo nie kształtuje postaw a zajmuje się koordynacją działań w obszarach gospodarki, bezpieczeństwa, kultury itd. Rezultaty takiej koncepcji obserwujemy każdego dnia.”

http://korpuskadetow.com/historia-szkoly

W galerii zostały zamieszczone zdjęcia z uroczystości ślubowania Kadetów we Lwowie w dniu 11 listopada 2018 roku.

http://korpuskadetow.com/galeria-lwow-9-11-listopada-2018-slubowanie-kadetow