Obchody 100. rocznicy zapalenia Świecy Niepodległości

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej serdecznie zaprasza w piątek 12 listopada do Świątyni Opatrzności Bożej (ul. Prymasa Augusta Hlonda 1) na obchody 100. rocznicy zapalenia Świecy Niepodległości pod honorowym patronatem Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.

O godz. 10.00 rozpocznie się spotkanie modlitewne ku czci św. Jozafata – Patrona Polski i jedności Kościoła. Po raz pierwszy w Świątyni Opatrzności Bożej jednoczyć się będziemy w modlitwie obrządku greckokatolickiego w językach polskim i ukraińskim.

O godz. 10.45 w sali konferencyjnej Centrum Opatrzności Bożej rozpocznie się sympozjum naukowe p.t. „Światło Zmartwychwstałej Ojczyzny. Niezwykłe dzieje Świecy Niepodległości”.

W programie konferencji pięć prelekcji:
– J. E. Marian Buczek, emerytowany biskup charkowsko-zaporoski, Papieże a sprawa polska w przededniu odzyskania niepodległości,
– Prof. dr hab. Jan Żaryn, Duchowieństwo polskie wobec niepodległości,
– Dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy, Święty Jozafat i świeca z jego kanonizacji w dziejach Polski,
– Dr Wojciech Mleczko CR, Księża Zmartwychwstańcy kustoszami Świecy Niepodległości,
– Mariusz Bigiel SJ, Święty Jozafat na obrazie Jana Henryka Rosena „Polska- Matka Świętych, tarcza chrześcijan”,

oraz promocja książki:
W. Osadczy, A. Gieniusz CR, Unii i Polski ozdoba i chwała, księża zmartwychwstańcy wobec kanonizacji i kultu św. Jozafata, Warszawa 2020.

Z szacunkiem, pozdrowieniem i prośbą o pomoc w dotarciu z zaproszeniem do osób zainteresowanych,

organizatorzy:
• Centrum Opatrzności Bożej
• Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego
• Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
• Ośrodek Badań Wschodnioeuropejskich KUL – Centrum Ucrainicum
• Muzeum Niepodległości

 

“Książka poświęcona 100. rocznicy zapalenia Świecy Niepodległości, przywiezionej z uroczystej kanonizacji św. Jozafata i przekazanej przez bł. Piusa IX w celu zapalenia w wolnej Warszawie. Jest też wyrazem hołdu księżom zmartwychwstańcom, zasłużonym dla dzieła wyniesienia na ołtarz i szerzenia kultu unickiego męczennika, patrona Polski i orędownika jedności chrześcijan.
Rarytas dla miłośników pięknej książki, ale także zainteresowanych tym, co w polskiej kulturze najbardziej podstawowe i dla niej jedynie typowe – chrześcijańską istotą tej kultury. Rzeczywiście stanowi ona ważne przypomnienie o podstawach naszych jako narodu, w czasach nawrotu zarówno prześladowania duchowieństwa, właściwie już masowo oskarżanego o wykroczenia przeciwko obyczajności, jak i nasilania się nienawiści wobec osób wierzących, broniących tak depozytu swej wiary, jak i kręgosłupa moralnego społeczeństwa, w którym żyją i które starają się – bo mają do tego prawo – współtworzyć i współkształtować, głosząc w ten sposób, w miarę swych możliwości, chwałę Bożą.
Jak pisał o. Hieronim Kajsiewicz CR: “Dziś więcej niż kiedykolwiek potrzebujemy przykładów i podpory takich świętych jak Jozafat. W położeniu, w jakim się obecnie znajdujemy, wiara, cnota, chrześcijaństwo zwykłe, że tak rzekę, już nie wystarczają. Silniejsza łaska jest nam niezbędna dla oparcia się nieustannym pokusom, pociągającym do odstępstwa, a przynajmniej radzącym obojętność: silniejsza, mówię, potrzebna jest łaska, by być w pogotowiu na męczeństwo, grożące w każdej chwili Polakowi, wiernemu wierze swojej. A więc przez roki ze sumieniem! przez ugodę z tak zwanym duchem wieku, który w głębi rzeczy jest duchem szatana, duchem anty-chrześcijańskim, anty-katolickim, anty-polskim. Winniśmy być chrześcijanami, jak Jozafat, wyciosanymi z jednej bryły, niegodzącymi się bynajmniej z błędem, choćby był panującym i powszechnym. Każdy Polak wierny prawdziwie narodowości i przeszłości swojej, winien być, czym był naród jego dawniej, czym był już od XIII wieku, rycerzem Boga i Kościoła, a w potrzebie i męczennikiem”.
https://ksiegarnia.vb.com.pl/unii-i-polski-ozdoba-i-chwala


Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.J. Paderewskiego www.idmn.pl