Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie otrzyma komputery

24 SZKOŁY Z SUBREGIONU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM OD SAMORZĄDU MAZOWSZA

Ponad 3 tys. laptopów, 2,8 tys. tabletów i przeszło 3 tys. drukarek laserowych pojawi się niebawem w 236 szkołach na Mazowszu. To efekt unijnego projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 35 mln zł, z czego 28 mln zł stanowi wsparcie z UE. Sprzęt trafi także do 24 szkół z subregionu warszawskiego zachodniego.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik inicjatywa powstała z myślą o uczniach i nauczycielach, którym przyszło zmierzyć się z nauczaniem w dobie COVID-19. – To nie jest łatwy czas dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, które musiały całkowicie przearanżować swoje dotychczasowe życie i dopasować się do nowej szkolnej rzeczywistości. Nauczanie zdalne nie należy do najłatwiejszych, ale to jedyny obecnie sposób na to, żeby na bieżąco zdobywać i poszerzać wiedzę oraz mieć kontakt z rówieśnikami i kadrą pedagogiczną. Mamy jednak świadomość, że nadal nie wszyscy są na taką formę nauki przygotowani. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć samorządy, a tym samym placówki edukacyjne w zakupie nowoczesnego sprzętu, który z pewnością ułatwi pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

W sumie do grudnia br. do pracowni szkolnych trafi: 1888 zestawów komputerowych, 3068 laptopów, 2832 tablety, 3068 drukarek laserowych i 236 urządzeń wielofunkcyjnych. Dostawą zajmie się konsorcjum firm: Suntar Sp. z o.o., Meran Point Sp. z o.o. Sp. K. oraz Maxto ITS Sp. z o.o. Sp. K., z którym samorząd województwa mazowieckiego podpisał umowę. Ponadto w ramach projektu samorząd Mazowsza zorganizuje szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz zdalne instruktarze dotyczące ich użytkowania. Dodatkowe wsparcie otrzymają także uczniowie (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami), którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych. Będzie ono polegało na wyposażeniu ich w urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz zapewnieniu im dostępu do Internetu.

W projekcie bierze udział 236 szkół prowadzonych przez 215 mazowieckich samorządów – miejskich, gminnych i powiatowych. Wsparcie otrzyma także 24 placówki edukacyjne z subregionu warszawskiego zachodniego. Do każdej z nich trafi zestaw składający się z: 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jednego urządzenia wielofunkcyjnego. W sumie to 1128 sztuk sprzętu komputerowego.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Radny województwa mazowieckiego, przewodniczący komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba podkreśla, że zakup sprzętu komputerowego dla szkół to inicjatywa o szczególnym znaczeniu. – Chcemy w ten sposób usprawnić naukę i pomóc zarówno szkołom, jak i rodzinom, których nie stać na zakup laptopa, komputera czy tabletu. Dostęp do tego typu urządzeń to często bardzo duży problem. Jest wiele dzieci, które właśnie z tego powodu nie mogą brać udziału w zajęciach, przez co ich rodzice obawiają się represji ze strony ośrodków pomocy społecznej. Dlatego realizacja tego projektu jest dla nas tak ważna.

W subregionie warszawskim zachodnim sprzęt komputerowy otrzymają:
• Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego – masz gdzie
• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
• Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim
• I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Błoniu
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranowie
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku
• Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Czachówku
• Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie
• Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach
• Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
• Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie
• Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
• Zespół Szkół Ogólnokształcacych im. M. Dąbrowskiej w Komorowie
• Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
• Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym
• Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie
• Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce
• Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu
• Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii
• Zespół Szkolno-przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
• Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ruścu

Rzeczniczka Prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego