Odszedł w blasku dogasającego ogniska – druh Tadeusz Jaros. 

W dniu 8 września w godzinach wieczornej ciszy, odszedł w blasku dogasającego ogniska

– druh Tadeusz Jaros. 

 

Ogniska już dogasa blask,
braterski splećmy krąg,
w wieczornej ciszy, w świetle gwiazd
ostatni uścisk rąk.

Kto raz przyjaźni poznał moc,
nie będzie trwonić słów.
Przy innym ogniu, w inną noc
do zobaczenia znów.

Nie zgaśnie tej przyjaźni żar,
co połączyła nas.
Nie pozwolimy by ją starł
nieubłagany czas.

 

„Z kart historii (nie tylko) harcerstwa w Pruszkowie Pragnę zawrócić uwagę pruszkowian na ważne wydarzenie kulturalne w naszym mieście. Oto staraniem Stowarzyszenia Szarych Szeregów – Kręgu im. Aleksandra Kamińskiego oraz Harcerskiego Towarzystwa Historycznego w Pruszkowie ukazała się książka autorstwa Pana Tadeusza Jarosa „W służbie Bogu i Polsce – z kart historii harcerstwa w Pruszkowie w latach 1911-39″. Dla przypomnienia dodam, że dwa lata wcześniej, w roku 2001, ten sam Krąg wydał „Wojenną służbę Harcerstwa Pruszkowskiego w latach 1939-45″ tegoż samego autora.

Obie książki zawierają całą historię harcerstwa pruszkowskiego od powstania już w roku 1911, pierwszej drużyny harcerskiej, po pełne bohaterstwa, poświęceń i martyrologii losy pruszkowskich harcerzy w czasie II-ej wojny światowej…

(…)

Zbieranie takiej ilości taktów, dokumentów i zdjęć przez szanującą się „Katedrę Nauk Historycznych Jakiegoś Uniwersytetu” dałoby zatrudnienie wielu asystentom i pracownikom naukowym na kilka semestrów.

Wprost nie do wiary, że dokonał tego jeden człowiek, drobnej dość postury i do tego nie na etacie, czyli całkowicie bezinteresownie (w odniesieniu tej bezinteresowności do „mamony”). To prawda, że cała „pruszko-wska rodzina harcerska”, nie tylko zrzeszona w Kręgu, bardzo w tym dziele mu pomagała. Przetrząśnięto rodzinne pamiątki, sięgano do sztambuchów i różnych rodzinnych zakamarków, wyciągano, odkurzano i przynoszono autorowi wyblakłe nieraz już zdjęcia, listy czy inne pamiątki.

Podczas uroczystego spotkania harcerskiego z okazji wydania książki, Pan Jaros w serdecznych słowach wszystkim za to dziękował, a nawet – w swej skromności – im właśnie współautorstwo książki przypisywał. Była to niewątpliwie wielka pomoc z Ich strony dla Autora, bez której książka, w takiej jak jest formie, ukazać by się nie mogła. Natomiast pan Tadeusz Jaros zebrane materiały uporządkował chronologicznie, podbudował dokumentami, uatrakcyjnił zdjęciami i okrasił ładną polszczyzną. Pani Zofia Chmurowa, robiąca adiustację i korektę książki twierdzi, że nie bardzo musiała się nad nią napracować.”

Fragmenty. Z kart historii (nie tylko) harcerstwa w Pruszkowie. Stanisław Jotbe. Przegląd Pruszkowski nr 1, 63-64, 2004 r.