IV edycja Marszu Żółtej Wstążki

Warszawa, 27 maja 2020 – Informacja prasowa

 

IV edycja Marszu Żółtej Wstążki w walce o reformę ochrony zdrowia psychicznego Polaków

 

Od soboty, 30 maja przez Polskę maszeruje Marsz Żółtej Wstążki Online, organizowany przez Fundację eFkropka i Kongres Zdrowia Psychicznego. Tegoroczne hasło „Idziemy #PoGodność” ma na celu podkreślenie roli solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu psychicznego. Celem inicjatywy jest przypomnienie społeczeństwu, a w szczególności decydentom o wieloletnich zaniedbaniach w organizacji podstawowej opieki i leczenia osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi. Jak co roku organizator przygotował postulaty działań, które powinny zostać zrealizowane, by ratować zdrowie psychiczne Polaków. W tym roku jest ich dziewięć. Marsz objął swoim patronatem honorowym Rzecznik Praw Pacjenta. Po raz pierwszy marsz przejdzie przez całą Polskę. Codziennie na profilu Facebook fundacji prowadzone są spotkania online na temat zmian w polskiej psychiatrii dorosłych, a również dzieci i młodzieży. Spotkania będzie można również obejrzeć na stronie www.ef.org.pl. Internetowa akcja potrwa 10 dni, od 30 maja do 9 czerwca. 

Fundacja eFkropka, zajmująca się na co dzień wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi, monitoruje stan polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego i sytuacji osób dotkniętych zaburzeniami. Opierając się na swoim doświadczeniu i obserwacjach – Fundacja, rokrocznie organizuje Marsz Żółtej Wstążki, któremu towarzyszy publikacja postulatów zmian w opiece psychiatrycznej.

Główne cele naszej inicjatywy to zaznaczenie obecności osób dotkniętych kryzysem psychicznym w społeczeństwie, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i dyskryminacji oraz zabieganie o zwiększenie finansowania i dalszego reformowania systemu ochrony zdrowia psychicznego. Szacuje się, że co czwarty Polak doświadcza kryzysu psychicznych na którymś z etapów życia. W organizowanych przez nas Marszach Żółtej Wstążki uczestniczą wspólnie pacjenci, profesjonaliści opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej, rodziny, przyjaciele i znajomi chorych, którzy chcą zmienić polską psychiatrię” – podkreśla Jakub Andryańczyk, organizator Marszu, Wolontariusz Fundacji eFkropka .

Doświadczenia izolacji społecznej ostatnich tygodni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej uwidoczniły znaczenie zdrowia psychicznego dla codziennej egzystencji. Eksperci z zakresu psychiatrii są zgodni, że wydarzenia związane z pandemią koronawirusa przyczyniły się do istotnego wzrostu poczucia lęku, nasilających się stanów depresyjnych, obniżonego nastroju u wielu osób. Pokazało to jak ważna jest całościowa, dostosowana do potrzeb pacjenta opieka psychologiczna i psychiatryczna oraz konieczność działania na rzecz jej poprawy.

Wydarzenie, którego hasło przewodnie to „Idziemy #pogodność” miał przejść ulicami Warszawy 30 maja 2020 r. już po raz czwarty i po raz pierwszy ulicami kilku innych miast. Niestety w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odbędzie się wirtualnie, organizatorzy zachęcają do udziału w marszu online. Niezależnie od tegorocznej formuły marszu apel i postulaty Fundacji eFkropka wybrzmiewają głośno i stanowczo:

1. 1 miliard złotych na ochronę zdrowia psychicznego do 2025 roku. Apelujemy o stopniowe zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne z 3,4% do 6% ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia.

2. Objęcie do 2027 roku wszystkich dorosłych mieszkańców środowiskową opieką Centrów Zdrowia Psychicznego, których teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego działa w Polsce 29.

3. Objęcie środowiskową opieką psychiatryczną niepełnoletnich zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

4. Stworzenie przy każdym szpitalu powiatowym oddziału psychiatrycznego podstawowej opieki, aby niezbędna pomoc była w zasięgu osób potrzebujących.

5 . Zapewnienie szerokiego dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Upominamy się o dostęp do nowoczesnych środków farmakologicznych, które nie wywołują skutków ubocznych oraz są przystępne cenowo dla pacjentów i ich rodzin.

6. Wzywamy podmioty odpowiedzialne za kształtowanie porządku prawnego, rozwój kultury, nauki, edukacji, przekaz medialny i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów.

7. Stworzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w Sejmie.

8. Domagamy się ścisłej współpracy między ministerstwami na rzecz deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wzywamy do powołania Komisji składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, organizacji pozarządowych działających na polu zdrowia psychicznego, przedstawicieli środowiska pacjentów i rodzin.

9. Stworzenie stanowiska Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego w każdej placówce systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongres Zdrowia Psychicznego Fundacja eFkropka tel.536-009-298, ul. Majdańska 5 lok. 23, 04-088 Warszawa