Gmina Michałowice podpisała umowy na konkursy architektoniczne

W dniu dzisiejszym 17 września w Urzędzie Gminy Michałowice miało miejsce uroczyste podpisanie dwóch umów ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Umowy dotyczyły konkursu na budynek nowego przedszkola w Michałowicach i budynku Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.

To już kolejne dwa konkursy architektoniczne organizowane na terenie gminy Michałowice. Pierwszą umową jaką gmina Michałowice podpisała była umowa z 2017 roku i dotyczyła konkursu na rewitalizację Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Drugą z umów podpisano w kwietniu 2019 roku a dotyczyła konkursu na kampus edukacyjny w Regułach. Wyniki tego konkursu poznamy 24 września. Te dwie kolejne umowy podpisane w dniu dzisiejszym są ważnym elementem kształtowania kultury i ładu przestrzennego w Gminie.

Prezes warszawskiego oddziału SARP, pani Maria Saloni-Sadowska podkreślała, że gmina Michałowice jest ewenementem wśród podwarszawskich gmin i wyróżnia się na ich tle troską o zagospodarowanie przestrzeni wspólnej i liczy, że inne gminy pójdą w ślady Michałowic.

Umowy dotyczące konkursów zawierały harmonogramy. Konkurs na przedszkole w Michałowicach zakończy się w kwietniu 2020 roku, a to pozwoli w październiku 2020 wystąpić o pozwolenie na budowę dysponując gotowym projektem.

Z kolei harmonogram konkursu na budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych zakłada zakończenie fazy konkursowej w lutym 2020 roku, tak by jeszcze w tym samym roku zakończyć fazę projektową.

Inspektor d/s komunikacji i partycypacji Gminy Michałowice