Gala nagród Norwidowskich 2019 r. uzupełnienie.

Krystyna Janda, Wiesław Myśliwski, Leon Tarasewicz i Janusz Wawrowski zostali laureatami Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida 2019.

Nagrodę “Dzieło życia” odebrał Adam Myjak.

Nazwiska laureatów ogłosili, podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie, przewodniczący kapituł: Małgorzata Komorowska, Krzysztof Masłoń, Lech Śliwonik i Stanisław Wieczorek. Statuetki wręczyli marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

Przez te 18 lat nagrodziliśmy 81 twórców, tworzących, mieszkających na Mazowszu, ludzi bez których kultura polska, kultura Mazowsza byłaby znacznie uboższa – powiedział przewodniczący Ludwik Rakowski, witając gości.

Za najlepszą książkę 2018 roku uznano Ucho igielne Wiesława Myśliwskiego, którego każda powieść staje się literackim wydarzeniem.

Norwidowe przesłanie jakie płynie z tej nagrody jest mi bardzo bliskie – wyznał laureat. To Norwid moim zdaniem jest prekursorem tej literatury XX i XXI wieku, której credo, mówiąc najkrócej, brzmi: słowo i myśl. Tym bardziej dziękuję za obdarzenie tą nagrodą mojego „Ucha igielnego” – powiedział Wiesław Myśliwski.

W dziedzinie sztuk plastycznych nagrodę otrzymał Leon Tarasewicz – artysta odkrywający nowe oblicza malarstwa. Doceniony został za wystawę Jerozolima, prezentowaną w Galerii Foksal, działającej w Warszawie pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury. Dziękuję władzom Mazowsza, że tak podtrzymuje kulturę. Spróbuję to podpowiedzieć w Białymstoku. – Leon Tarasewicz.

Muzyczny Norwid trafił do Janusza Wawrowskiego – wirtuoza skrzypiec, który odebrał statuetkę za wykonanie i rekonstrukcję Koncertu skrzypcowego Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”.

Dziękuję Ludomirowi Różyckiemu, że coś takiego napisał, że coś takiego udało się odnaleźć po 75 latach, bo to jest koncert, który w 1944 roku nie został ukończony poprzez rzeczy, które się tutaj działy na terenie Warszawy. Dla mnie było fascynujące dać światu na nowo ten koncert, oczywiście również z całą ekipą, która go rekonstruowała. – Janusz Wawrowski.

Dział marketingu i promocji at Mazowiecki Instytut Kultury –http://biuro-prasowe.mik.waw.pl/73365-statuetki-norwidowskie-wreczone 

 


 

W poniedziałek 23 września 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Nagród im. Cypriana Kamila Norwida. Statuetki Norwidowskie wręczone zostaną po raz osiemnasty. Impreza co roku gromadzi znakomitych artystów, pisarzy, muzyków, aktorów i reżyserów, którzy tworzą i mieszkają na Mazowszu.

Gościem Honorowym Gali będzie jeden z najwybitniejszych artystów europejskich, klasyk współczesnej sztuki polskiej, rzeźbiarz i znakomity pedagog – Adam Myjak, który odbierze Nagrodę „Dzieło życia” przyznawaną za całokształt twórczości.

Podczas uroczystości poznamy Laureatów w pozostałych kategoriach, nagrodzonych za dzieło lub kreację powstałe w 2018 r. Nominacje Norwidowskie otrzymali:

W kategorii Literatura:

 • Wiesław Myśliwski za książkę Ucho igielne, wyd. Znak
 • Katarzyna Pochmara-Balcer za powieść Lekcje kwitnienia, wyd. Nisza
 • Adrian Sinkowski za tomik Atropina, Biblioteka „Toposu”

W kategorii Muzyka:

 • Wioleta Fijałkowska za nagranie programu Szlakiem Kolberga
 • Leszek Lorent za prawykonania utworów dziewięciu kompozytorów polskich w roku 2018
 • Janusz Wawrowski za wykonanie i rekonstrukcję Koncertu skrzypcowego Ludomira Różyckiego na skrzypcach Stradivariusa „Polonia”

W kategorii Sztuki plastyczne:

 • Krzysztof Ćwiertniewski za wystawę Obrazy Dynamiczne, Galeria Młodych Twórców „Łazienkowska”
 • Franciszek Maśluszczak za kolekcję obrazów Obrazy i rysunki
 • Leon Tarasewicz za wystawę Jerozolima, Galeria Foksal w Warszawie

W kategorii Teatr:

 • Grzegorz Damięcki za rolę Hannesa Kurmanna w spektaklu Gra w życie Maxa Frischa, Teatr Ateneum w Warszawie
 • Krystyna Janda za rolę w spektaklu Zapiski z wygnania Sabiny Baral, Teatr Polonia w Warszawie
 • Andrzej Seweryn za rolę Witolda Gombrowicza w sztuce Deprawator Macieja Wojtyszki, Teatr Polski w Warszawie.

Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku Laureata Nagrody „Dzieło życia” – 25 tys. zł.

******************

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił Sejmik Województwa Mazowieckiego. Wręczana jest od 2002 r. artystom tworzącym lub mieszkającym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w roku poprzedzającym). Nagrody przyznawane są corocznie w czterech kategoriach: Muzyka, Literatura, Sztuki plastyczne i Teatr. W 2005 r. ustanowiono dodatkową Nagrodę „Dzieło życia”, którą honorowany jest, za całokształt twórczości, artysta tworzący na Mazowszu. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające na terenie województwa mazowieckiego, twórcy indywidualni, a także członkowie Kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” kandydatów zgłaszać mogą również mieszkańcy Mazowsza. Laureatów i Nominowanych wyłaniają, zasiadający w Kapitułach Nagrody, wybitni twórcy, teoretycy i krytycy, autorytety świata sztuki. Nazwiska Laureatów w poszczególnych kategoriach ogłaszane są na uroczystej Gali Nagród Norwidowskich (lub: Gali wręczenia Nagród) (zwyczajowo organizowanej w dniu urodzin Poety – 24 września).

Dotychczas Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowani zostali: Mirosław Bałka, Henryk Bardijewski, Krzysztof Boczkowski, Andrzej Bieńkowski, Ernest Bryll, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Stanisława Celińska, Wojciech Chmielewski, Tadeusz Dominik, Janusz Drzewucki, Jan Englert, Barbara Falender, Wojciech Fangor, Piotr Fronczewski, Henryk Gadomski, Janusz Gajos, Krzysztof Gąsiorowski, Krzysztof Gierałtowski, Agnieszka Glińska, Jerzy Grzegorzewski, Gustaw Holoubek, Aleksandra Jachtoma, Anna Jędrychowska, Jacek Kaspszyk, Alicja Knast, Krzysztof Knittel, Krystyna Kolińska, Kazimierz Kord, Grzegorz Kowalski, Jan Kucz, Boris Kudlička, Piotr Kuncewicz, Stanisław Leszczyński, Jadwiga Mackiewicz, Janusz Marynowski, Grzegorz Moryciński, Piotr Müldner-Nieckowski, Adam Myjak, Paweł Mykietyn, Paweł Nowak, Marian Opania, Roman Owidzki, Olga Pasiecznik, Antoni Janusz Pastwa, Franciszek Pieczka, Maria Pomianowska, Maciej Prus, Uta Przyboś, Jacek Sempoliński, Maryla Sitkowska, Władysław Słowiński, Zbigniew Sudolski, Dariusz Suska, Danuta Szaflarska, Artur Szklener, Kazimierz Świegocki, Mariusz Treliński, Bohdan Urbankowski, Marek Wawrzkiewicz, Henryk Wojnarowski, Maciej Wojtyszko, Iwan Wyrypajew, Bohdan Zadura, Zbigniew Zapasiewicz, Kazimierz Gustaw Zemła.

Nagrodą „Dzieło życia” wyróżnieni zostali: Erwin Axer, Jacek Bocheński, Jan Ekier, Stefan Gierowski, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Wiesław Michnikowski, Piotr Paleczny, Andrzej Sadowski, Danuta Szaflarska i Antoni Wit.

 

 

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w gali.

Dział Marketingu i Promocji Mazowieckiego Instytutu Kultury – http://biuro-prasowe.mik.waw.pl