Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego został wprowadzony do kalendarza liturgicznego Kościoła katolickiego w Polsce w 2002 r. pod datą 29 kwietnia. Główne uroczystości odbywają się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Inicjatorem był kardynał Ignacy Jeż, jeden z cudownie ocalałych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau.

Spośród 1034 zamęczonych w Dachu duchownych było aż 799 Polaków – kapłanów, kleryków i braci zakonnych. Księża dali niezłomne świadectwo wiary i poświęcenia współwięźniom: spowiadali ich, pocieszali na duchu, dzielili się z nimi głodowymi racjami żywnościowymi, potajemnie odprawiali msze. Symbolem poświęcenia polskich księży w Dachau może być postać ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, późniejszego błogosławionego, który niosąc pomoc ofiarom tyfusu plamistego sam się zaraził tą chorobę, co stało się przyczyną jego śmierci. Spośród polskich męczenników Dachau, 43 spośród nich zostało zaliczonych w poczet błogosławionych. Z 10017 księży diecezjalnych w Polsce, w czasie II wojny światowej zginęło 20 procent. Ogółem podczas okupacji zginęły 2804 osoby duchowne (biskupi, księżą, zakonnicy i siostry zakonne), a 3563 przeżyły obozy koncentracyjne, więzienia i represje okupanta. (gim, ekai)

Zdjęcie ilustracyjne; egzekucja polskich księży podczas Krwawej Niedzieli w Bydgoszczy, 9 września 1939 r. / By nieznany – Włodzimierz Jastrzębski, Jan Szyling, „Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16143317

 

Pamiętajmy o Nich.

 

Zapraszam do obejrzenia relacji filmowej z 2019 roku ze spotkania jakie odbyło się w Muzeum Dulag 121 z cyklu Karty Historii – “Eksterminacja duchowieństwa polskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych Dachau i Mauthausen Gusen 1939-1945” – wykład dr Anny Jagodzińskiej z cyklu Karty historii jaki odbył się w Muzeum Gulag 121.