Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) będzie przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o ...