III Sesja RM Pruszkowa (YT)

Pozycja radnego w Statucie Miasta Pruszkowa

Druga część opracowania “Status Radnego Gminy” autorstwa Beaty Turczyn.   Statut Miasta Pruszkowa został uchwalony219 1 czerwca 2017 r. przez Radę Miejską w Pruszkowie. Z związku z tą uchwałą, straciły moc: uchwała220 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu ...