150 tyś. zł. na remont pałacyku „Sokoła” w Pruszkowie

SAMORZĄD MAZOWSZA DOFINANSUJE 134 ZABYTKI

Blisko 11 mln zł samorząd województwa przeznaczy na prace remontowe i konserwatorskie w 134 mazowieckich zabytkach. – “Wspieramy możliwie jak najwięcej obiektów. Każdy z nich ma swoją unikalną historię i jest ważnym elementem regionalnej tożsamości” – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Nabór organizowany z myślą o renowacji mazowieckich zabytków kolejny rok z rzędu cieszył się dużym zainteresowaniem. Mimo okresu pandemii, liczba zgłoszeń była rekordowa. Wpłynęło 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały 134 obiekty.

“Znaczna część środków trafi na remonty i prace konserwatorskie w zabytkowych kościołach, ale także rewitalizację parków podworskich czy renowację kamienic” – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Wiele z tych inwestycji to prace ratunkowe, które są konieczne dla zachowania bezcennych elementów architektury.

W ramach naboru można było składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Przekazane środki pozwolą na wymianę elementów dachów, okien czy drzwi, renowację tynków czy posadzek oraz nowe instalacje elektryczne, przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe.

Środki trafią m.in. na remont pałacyku „Sokoła” w Pruszkowie, wymianę stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Brwinowie (powiat pruszkowski), remont stolarki okiennej w budynku ratusza w Górze Kalwarii, przebudowę budynku starej plebanii w parafii pw. św. Anny w Piasecznie na budynek muzealno-konferencyjny, prace konserwatorskie w kaplicy pw. św. Antoniego w Górze Kalwarii, remont podłogi w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Rembertowie (powiat piaseczyński) oraz odnowienie dachu, posadzek i stolarki okiennej na dworze Bacciarellich w Kaskach (powiat grodziski).

Wśród zabytków, które uzyskały wsparcie, są m.in. warszawski klasztor Dominikanów, Pałac Zamoyskich w Warszawie, kościół farny w Radomiu, kościół w Wysokim Kole, budynek „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, bazylika w Myszyńcu, Muzeum Diecezjalne w Płocku, Kościół Wniebowzięcia w Opinogórze Górnej czy zabytkowy pałac w Brwinowie.

Wnioski mogli składać wszyscy właściciele i posiadacze zabytków wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Rzeczniczka Prasowa Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego