Zmiany organizacji ruchu pociągów na linii WKD w sobotę i niedzielę 13-14.02.2021

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przesyła w załączeniu informację w sprawie zmiany organizacji ruchu pociągów na inii WKD w sobotę i niedzielę 13-14.02.2021 – w związku z pracami budowlanymi w rejonie stacji Warszawa Zachodnia (ograniczenia całodobowe) oraz na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego (ograniczenia w godz. 8:00-15:00).

Dodatkowo przesyłamy tabele PDF ze specjalnym rozkładem jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej WKD obowiązującym w ww. dniach (tabele osobno dla kierunku do Warszawy i z Warszawy).

WKDF11-0620-009-2021_Z-1_RJP-WKD_2021-WWZ-1T_P-G_WE-1_W-G

WKDF11-0620-009-2021_Z-1_RJP-WKD_2021-WWZ-1T_P-G_WE-1_G-W

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pociągów na linii WKD w sobotę i niedzielę 13-14.02.2021 jest związane z realizacją przez Wykonawcę robót budowlanych dotyczących przebudowy stacji Warszawa Zachodnia na podstawie umowy z inwestorem – PKP PLK S.A. fazy prac obejmujących budowę konstrukcji kładki dla pieszych nad peronami stacji, w obszarze peronu nr 1 (peron przystanku „Warszawa Zachodnia WKD”). Najbliższe ograniczenia w rejonie stacji Warszawa Zachodnia będą dotyczyć tylko toru nr 2 (tor prawy w kierunku Warszawy), natomiast ruch pociągów do stacji Warszawa Śródmieście WKD będzie prowadzony dwukierunkowo po torze nr 1 (tor prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). Ograniczenie ruchu pociągów w godz. 8:00-15:00 na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego jest związane z prowadzonymi działaniami obejmującymi przygotowanie terenu pod budowę drugiego toru na ww. odcinku (wycinka drzew i krzewów).

Dodatkowe informacje na stronie internetowej WKD:
https://www.wkd.com.pl/aktualnosci/1132-zmiana-organizacji-ruchu-pociagow-na-linii-wkd-w-dniach-13-14-02-2021-sobota-niedziela.html

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23
e-mail: wkd@wkd.com.pl; http://www.wkd.com.pl