Zmiana organizacji ruchu pociągów WKD

WKDF11-0620-024/2020                                  Grodzisk Mazowiecki, 28.04.2020

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU POCIĄGÓW NA LINII WKD

OD 04.05.2020 DO ODWOŁANIA

KOLEJNE, DODATKOWE POŁĄCZENIA W DNI POWSZEDNIE

 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że od dnia 04.05.2020 (poniedziałek) do odwołania – w zależności od dalszych decyzji właściwych organów administracji państwowej w zakresie sytuacji epidemiologicznej w kraju – na linii WKD zostają wprowadzone zmiany w istniejącej organizacji ruchu, wprowadzonej z dniem 11.04.2020, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązującej od dnia 21.03.2020, jako podstawowej dla wszystkich dni organizacji ruchu pociągów według rozkładu jazdy obowiązującego w soboty, niedziele i święta.

Uwzględniając aktualnie obowiązującą organizację ruchu pociągów, istniejące potoki podróżnych na linii WKD, w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony pasażerów, wprowadzone zostają od dnia 04.05.2020 dla dni powszednich (od poniedziałku do piątku oprócz świąt) – wyłącznie w porannym szczycie przewozowym, wymienione poniżej zmiany.

Nowe pociągi i wydłużone relacje pomiędzy Podkową Leśną i Warszawą

1. Pociąg nr 102: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 4:06) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 5:01).

2. Pociąg nr 106: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 4:46) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 5:41); pociąg nr 106 zastępuje dotychczasowy poc. nr 4400 poprzez wydłużenie na odcinku Grodzisk Mazowieci Radońska – Komorów.

3. Pociąg nr 301: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 5:35) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 6:16).

4. Pociąg nr 3401: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 6:05) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 6:46); pociąg nr 3401 zastępuje dotychczasowy poc. nr 4401 poprzez wydłużenie na odcinku Komorów – Podkowa Leśna Główna.

5. Pociąg nr 3402: Podkowa Leśna Główna (odj. 6:35) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 7:16); pociąg nr 3402 zastępuje dotychczasowy poc. nr 4402 poprzez wydłużenie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Komorów.

6. Pociąg nr 304: Podkowa Leśna Główna (odj. 7:25) – Warszawa Śródmieście WKD (przyj. 8:06).

7. Pociąg nr 1311: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 7:30) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 8:30); pociąg nr 1311 zastępuje dotychczasowy poc. nr 4403 poprzez wydłużenie na odcinku Komorów – Grodzisk Mazowiecki Radońska.

8. Pociąg nr 1319: Warszawa Śródmieście WKD (odj. 8:30) – Grodzisk Mazowiecki Radońska (przyj. 9:30).

Nowe pociągi z Milanówka w godzinach porannych

1. Pociąg nr 2200: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 4:21) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 4:31).

2. Pociąg nr 2203: Podkowa Leśna Główna (odj. 4:41) – Milanówek Grudów (przyj. 4:48).

3. Pociąg nr 2204: Milanówek Grudów (odj. 5:03) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 5:10).

Zmiana rozkładu jazdy następuje w związku z prowadzonym bieżącym monitorowaniem frekwencji w pociągach na linii WKD w ramach obowiązującego specjalnego rozkładu jazdy pociągów z dnia 21.03.2020 (z późn. zm.), uwzględniając zmiany w strukturze ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów z tytułu utrzymującego się stanu epidemii, wprowadzonego decyzją Rady Ministrów RP, w tym ograniczeń w zakresie przemieszczania się z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego, jak również mając na uwadze szczególne uwarunkowania związane z bezpieczeństwem podróżnych oraz pracowników środków kolejowego transportu zbiorowego na linii WKD, bezpośrednio zaangażowanych w prowadzenie ruchu kolejowego.

Wszystkie podejmowane decyzje mają na celu ochronę zdrowia oraz życia podróżnych.

Jednocześnie utrzymuje się bieżące monitorowanie stanu zapełnienia pociągów uruchamianych na linii WKD w celu podjęcia dalszych decyzji w zakresie utrzymania, uzupełnienia lub modyfikacji tymczasowej oferty przewozowej.

W załączeniu:

Specjalny Rozkład Jazdy Pociągów WKD ważny od dnia 04.05.2020 do odwołania.

WKDF11-0620-024-2020_Z-1

 

Informacje na stronie internetowej WKD:

 http://wkd.com.pl/aktualnosci/1007-zmiana-organizacji-ruchu-na-linii-wkd-od-dnia-04-05-2020-r.html 

 

Info; Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23