Wywiad Rafała Węglewskiego

Czy nad Wisłą istnieje miłość?

Ks. Andrzej Daniewicz – lider zespołu La Pallotina w rozmowie z Rafałem Węglewskim

 

Dziękujemy za udostępnienie materiału: https://vod.gazetapolska.pl/18055-czy-nad-wisla-istnieje-milosc-ostro-zagrane.