Wyrok w sprawie kpt. Witolda Antoniego Łuciaka.

Rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy w, którym powracamy do cyklicznych wykładów Akademii Myśli Politycznej Formacji Niepodległościowej.
W tym roku będziemy kontynuować wykłady rozpoczynając od wyroku sądu okręgowego w sprawie Łuciuka byłego szefa ochrony w więzieniu w Barczewie, którego uzasadnienie otrzymaliśmy ostatnio. Jest to o tyle ważne wydarzenie, ponieważ sąd uznał że czyny kpt. Łuciuka wypełniają cechy ludobójstwa i nie podlegają przedawnieniu.

Dołączamy również pismo do Prezydenta RP w którym informujemy o tym wydarzeniu.

Wyrok ten będzie kluczowym jeżeli cała palestra prawnicza i pokrzywdzeni w PRL będą zdawali sobie sprawę z tego, że zapadł.

0462_001 – Sygn. akt X Ka 602/20 

Wyrok W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Karny Odwoławczy.

http://solidarni2010.pl/16343-powstala-fundacja-walczacym-o-niepodleglosc-wykletych-pokrzywdzonych-internowanych-wiezionych.html?PHPSESSID=3ca2cbf34f4c2f50935acb4a0f305930

W imieniu Tadeusza Stańskiego Agnieszka Hałaburdzin-Rutkowska