XXX sesja Rady Powiatu – odwołania ze stanowisk w SPZZOZ Pruszków

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam zaproszenie na XXX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego , która odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji w trybie on-line. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube oraz profilu facebookowym Powiatu Pruszkowskiego.

BR.0000.9.2021_porządek-XXIX-sesji

BR_351_2021_uchwała-zarządu-w-sprawie-odwołania-dyrektora-spz-zoz

BR_352_2021_spz-zoz-szpital-węzłowy

BR_353_2021_szczepienia

Zapraszamy na XXX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w trybie zdalnym w związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Z wyrazami szacunku,
Biuro Rady tel. 22 738 14 51