Wykład dr. Tomasza Roguskiego

16 lutego g. 15.00

Rada Pomocy Żydom “Żegota” – wykład dr. Tomasza Roguskiego
Relacje polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej są tematem bardzo ważnym i bardzo skomplikowanym. Realia niemieckiej okupacji doprowadziły do niemal całkowitego odseparowania obu społeczności – ustanowione przez okupantów przepisy zakazywały Polakom i Żydom jakichkolwiek kontaktów pod groźbą śmierci. Jednak w obliczu rozpoczęcia masowej Zagłady ludności żydowskiej pojawili się przedstawiciele polskiego społeczeństwa, który byli gotowi zaryzykować własne życie dla uratowania ofiar niemieckiego terroru. W pomoc Żydom włączyło się także Polskie Państwo Podziemne, które powołało Radę Pomocy Żydom działającą pod kryptonimem “Żegota”.

Dr Tomasz Roguski – pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej.