Wojsko Polskie w działaniach poza granicami państwa

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie

przy

współpracy z Centrum Weterana oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Strzelcy Rzeczpospolitej

organizuje widowisko multimedialne pt. ,,Wojsko Polskie w działaniach poza granicami kraju”

skierowane do młodzieży i mieszkańców Pruszkowa.

 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie 15 maja 2019 godz. 09:30

 

Celem inicjatywy jest:

Budowanie etosu służby żołnierza Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami kraju;

Uzasadnienie konieczności udziału Wojska Polskiego oraz innych służb państw w tych działaniach;

Przekazanie uczestnikom spotkania informacji o udziale żołnierzy WP w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa;

Ukazanie służby duszpasterskiej kapelanów ordynariatu WP w misjach wojskowych;

Nawiązanie do sztafety pokoleń łączących weteranów powstań narodowych, wojny polsko- bolszewickiej, kombatantów II wojny światowej z żołnierzami, weteranami działań poza granicami państwa;

Umożliwienie uczestnikom widowiska oddania symbolicznych honorów żołnierzom poległym i zmarłym w misjach i operacjach poza granicami państwa.