Wojna Polsko-Ukraińska

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919.

Orlęta Lwowskie.

Wykład prof. Piotra Szlanty o godz. 15:00

Prof. Piotr Szlanta wygłosi wykład z cyklu Akademia Niepodległości o wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919 oraz o ochotniczych oddziałach “Orląt Lwowskich”.
Kiedy 1 listopada 1918 r. ukraińscy nacjonaliści dokonali we Lwowie “zamachu stanu” i przejęli większość kluczowych punktów w mieście, pomiędzy listopadem a grudniem we Lwowie doszło do ciężkich walk ulicznych między oddziałami polskimi i ukraińskimi.
Ponieważ we Lwowie nie było praktycznie żadnych polskich regularnych formacji wojskowych pierwszą linię oporu wobec Ukraińców stanowiły doraźnie organizowane bojówki, złożone z ochotników polskiego pochodzenia. Wiele z ochotniczych oddziałów zostało sformowanych przez studentów, a także uczniów liceów i szkół niższego stopnia. Młody wiek wielu ochotników spowodował, że zaczęto ich nazywać “Lwowskimi Orlętami”.