Stacja Klasyka – Weronika Sura

 

„STACJA KLASYKA” to cykl 4 koncertów z muzyką klasyczną na żywo. Przedsięwzięcie zakłada organizację koncertów muzyki klasycznej, wykonywanej przez muzyków młodego pokolenia, mających w swoim dorobku artystycznym liczne dokonania, także o randze międzynarodowej. Wysoki poziom artystyczny i wykonawczy całego cyklu zostanie urozmaicony poprzez niecodzienne miejsce, w którym się odbędzie – a będzie to pasaż galerii handlowej w Pruszkowie. Dzięki temu wszystkie osoby przebywające na terenie galerii będą miały okazję uczestniczyć w serii bezpłatnych, łatwo dostępnych koncertów, o zróżnicowanym charakterze. W trosce o wzrost oraz utrzymanie zainteresowania słuchaczy, przygotowane wydarzenia zakładają udział artystów muzyków, specjalizujących się w grze na różnych instrumentach, a będą to m.in.: harfa, gitara klasyczna, akordeon, skrzypce, oraz kwartet smyczkowy.