Spotkanie Pruszkowskich organizacji NGO

Zaproszenie na zebranie plenarne organizacji pozarządowych w Pruszkowie

Szanowni Państwo, zapraszamy przedstawicieli pruszkowskich organizacji pozarządowych na spotkanie plenarne, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r.  w godzinach 17:00 – 19:00 w sali konferencyjnej “Przystanku Pruszków”, w budynku Dworca PKP w  Pruszkowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 (wejście od Galerii „Nowa Stacja”, I piętro).

Celem zebrania będzie wyłonienie spośród jego uczestników przedstawicieli do zespołu ds. współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi, którego zadaniem będzie opracowanie Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Prosimy, by wszyscy obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali stosowne upoważnienia organów zarządzających do oficjalnego ich reprezentowania, zarówno w zakresie kandydowania, jak i głosowania.

NGO_UPOWAZNIENIE.docx

 

https://www.pruszkow.pl/organizacje-pozarzadowe/zaproszenie-na-zebranie-plenarne-organizacji-pozarzadowych-w-pruszkowie/