Rewolucja Francuska a współczesna Europa – wykład wygłosi prof. Jacek Bartyzel