Odbudowa Państwa Polskiego w 1918 roku

1 grudnia o godz. 15. zapraszamy do Muzeum Dulag 121 na spotkanie z cyklu Akademia Niepodległości. Gościem Muzeum będzie dr hab. Piotr Szlanta, który wygłosi wykład poświęcony odbudowie państwa polskiego w 1918 r.

1918 rok był w historii Polski momentem przełomowym. Kraj i jego obywatele po 123 latach zaborów stali przed wyzwaniem odbudowy Państwa. Nowy rząd musiał poradzić sobie nie tylko z tym, co zostało zniszczone przez te lata, kiedy Polski nie było na mapach, ale i zjednoczyć oraz połączyć zabory, w których zaczęły powstawać nowe ośrodki władzy. Na początku października 1918 r. na wieść o nawiązaniu przez Niemców kontaktu z Amerykanami w sprawie warunków zawieszenia broni, doszło do wzrostu aktywności politycznej na ziemiach polskich. Zarządzenia władz okupacyjnych były coraz częściej bojkotowane, a we wszystkich trzech zaborach nasiliły się działania wolnościowe.

W tych trudnych warunkach rozpoczął się proces walki o granice i kształt ustrojowy odrodzonej Rzeczypospolitej. Prof. Szlanta podczas swojego wykładu przedstawi problemy, z którymi musieli się zmierzyć Polacy po odzyskaniu niepodległości, a także proces kształtowania się nowo powstałego państwa.