Powstanie Wielkopolskie. Sylwetka Gen. Dowbora-Muśnickiego

W niedzielę, 2 czerwca, o godz. 15. gościem Muzeum Dulag 121 będzie prof. Piotr Szlanta z Uniwersytetu Warszawskiego, który wygłosi wykład poświęcony historii Powstania Wielkopolskiego oraz postaci gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego.

 

Będzie to kolejne spotkanie z cyklu Akademia Niepodległości organizowane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.

Powstanie Wielkopolskie zapisało się w historii Polski jako jedyna tak duża i udana insurekcja. Doprowadziło ono do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Walki rozpoczęły się 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, kiedy to Niemcy, wzburzeni polskimi uroczystościami towarzyszącymi wizycie Paderewskiego, zorganizowali przemarsz oddziałów wojskowych przez miasto.

Z uwagi na dotkliwy brak oficerów polskiego pochodzenia z zaboru pruskiego Komisariat NRL zwrócił się o pomoc do władz w Warszawie. Piłsudski na wojskowego dowódcę Powstania przysłał gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, który zreorganizował oddziały powstańcze i przeforsował decyzję o poborze poszczególnych roczników, a także organizował regularną Armię Wielkopolską, która w szczytowym momencie liczyła ponad 100 tys. żołnierzy.

Ostateczne zwycięstwo powstańców przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. Powstanie zakończyło się sukcesem.

 

Projekt „Akademia Niepodległości” powstał w celu upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Jest to cykl spotkań, podczas których pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, reprezentanci wyższych uczelni oraz lokalnych środowisk przedstawią drogę Polaków do niepodległości.