Miejsca Pamięci Powiatu Pruszkowskiego

Wykaz miejsc pamięci powiatu pruszkowskiego będzie pierwszym tego typu starannie opracowanym zbiorem informacji o miejscach pamięci na terenie poszczególnych gmin. Stanowić będzie również ogólnodostępną bazę do badań naukowych, prac dokumentacyjnych, opracowań popularnonaukowych, publikacji, materiałów edukacyjnych dla szkół; platformę wiedzy z dokumentami niezbędnymi do przygotowywania projektów edukacyjnych, popularyzowania i upowszechniania wiedzy, kształtowania tożsamości historycznej (współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi, kulturowymi, organizacjami harcerskimi, organizacjami społecznymi w celu opieki i promowania szlaków pamięci narodowej). Zawarte w niej informacje, dotyczące stanu zachowania poszczególnych obiektów pozwolą na podejmowanie w przyszłości potencjalnych decyzji o przeprowadzeniu prac konserwatorsko-restauracyjnych. Zrealizowanie projektu umożliwi kontynuację prac w II etapie w 2019 r. podczas przygotowywania kart ewidencyjnych pozostałych 3 gmin powiatu oraz wykazu cmentarzy i kwater wojennych oraz dokumentacji fotograficznej (wykaz grobów wojennych i imienna karta ewidencji poległych).

Podczas konferencji prasowej w listopadzie 2018 r. zostaną zaprezentowane, a także omówione wyniki prac inwentaryzacyjnych oraz przygotowane katalogi prasowe zawierające dokumentację fotograficzną i pakiet informacji dotyczący oznaczonych miejsc pamięci powiatu pruszkowskiego.