Koncert dla dzieci

6 lipca w ramach Lata w mieście odbędzie się w naszym Muzeum koncert i zabawa (tzw. koncert gordonowski) dla rodzin z małymi dziećmi.

Czym jest koncert gordonowski?

To integracyjne wydarzenie rodzinne, prowadzone w luźnej, choć kontrolowanej przez instruktorów, atmosferze. Zarówno mała, jak i duża publiczność rozsiada się na leżących na podłodze dywanach i poduszkach. Najmłodszych uczestników opiekunowie trzymają na rękach lub wygodnie kładą obok siebie, z kolei starsze dzieci nie muszą kurczowo trzymać się swoich miejsc, mogą swobodnie kołysać się w rytm muzyki lub tańczyć.
Koncerty gordonowskie dedykowane są dzieciom od urodzenia do piątego roku życia. Ich program inspirowany jest założeniami Teorii Uczenia się Muzyki E.E. Gordona, która pozwala na skuteczne umuzykalnianie najmłodszych uczestników.
Instruktorzy wraz z publicznością śpiewają, harmonizują, rytmizują i wspólnie słuchają muzyki, pozwalając sobie na rozmaite kontrasty i muzyczną różnorodność – od klasyki i jazzu poprzez muzykę etniczną i rozrywkową po tradycyjną czy improwizowaną.

W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego najbliższy taki koncert odbędzie się 6 lipca o godz. 11.00 w oranżerii.

Uwaga! Koncert jest darmowy, ale ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników, liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują ZAPISY.

Dostępną poniżej kartę uczestnictwa należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Muzeum osobiście lub mailem: t.kuzmicz@mshm.pl.

Kartę można też otrzymać w naszej recepcji.

Zapisy trwają od 10 czerwca. Zapraszamy!

Wystąpią:
• Piotr Bułas – banjo, dulcimer
• Paweł Szymiczek – dudy, flety, gitara
• Marcin Żebrowski – mandolina, gitara, perkusjonalia
• Aleksandra Tkaczyk i Katarzyna Płocińska – zabawy melodią i rytmem

Regulamin i karta uczestnictwa do pobrania poniżej:

REGULAMIN KONCERTÓW

Kolejny koncert gordonowski zaplanowaliśmy na koniec wakacji (31 sierpnia). Szczegóły wkrótce.

 

 

Aby wydrukować kartę uczestnika proszę wejść na stronę Muzeum przez podświetlony tekstKarta-uczestnika-koncertu

 

KARTA UCZESTNIKA Koncertu
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy Pruszkowie

Koncert: Letnia muzyka dla smyka
Data ……………………………………………………………………………………………..

Uczestnik:
Imię i Nazwisko opiekuna….……………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka/dzieci………………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….………..
Tel. kontaktowy ………………………………………………………………….………..
E-mail …………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, plac Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków, w ramach realizacji celów statutowych. TAK / NIE *właściwe podkreślić

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję zasady i program koncertów Letnia muzyka dla smyka. Informacje na stronie www.mshm.pl – TAK/ NIE *właściwe podkreślić

…………………….. ………………………………………………
Data           Podpis Imię i Nazwisko

 

Zgodnie z art.1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych …informujemy: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, plac Jana Pawła II2, 05-800 Pruszków. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego porozumienia. 3) Muzeum nie będzie udostępniać danych innym odbiorcom. 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, modyfikacji, usunięcia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 5) Dane będą przechowywane przez 5 lat. 6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa GUODO.) 7) Podanie danych osobowych Muzeum jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w warsztatach.