Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego

Szanowni Państwo, warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową o dekadzie Jaruzelskiego pt. „Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981–1989). Przyczynek do bilansu historii politycznej”.
Naturalnym pretekstem do jej zorganizowania jest czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Stanowi ona zarazem okazję do dokonania rzeczowego bilansu historii lat 1981–1989. Przedmiotem dwudniowych rozważań naukowców będzie przede wszystkim historia polityczna tego okresu. Zaplanowano 28 wystąpień uznanych historyków, głos prokuratora oraz – odmienny od całości w treści i formie – panel socjologów-politologów i kończące całość podsumowanie.
W poniższym linku znajduje się spot zapowiadający konferencję.

13–14 grudnia 2021 r. (poniedziałek–wtorek), godz. 9.45
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie

Transmisja na kanale IPNtv Konferencje i Facebooku warszawskiego oddziału IPN.
Linki do transmisji prześlę niebawem.
Możliwy również osobisty udział z zachowaniem środków ostrożności – limit 40 osób.
Patroni medialni: TVP Historia, Dzieje.pl. Historykon.pl, Historia.org.pl, wiekdwudziesty.pl, DoRzeczy Historia, DoRzeczy.pl, Niezłomni.com, Przystanekhistoria.pl.

Program konferencji:  https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/137938,Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Obrachunek-z-dekada-Jaruzelskiego-czyli-jak-dzi.html

Asystent Prasowy Oddziału IPN w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

KONFERENCJA

Obrachunek z dekadą Jaruzelskiego, czyli jak dziś oceniamy ostatnie lata PRL (1981–1989).

Przyczynek do bilansu historii politycznej.

13–14 grudnia 2021, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, ul. Marszałkowska 21/25 w Warszawie.

13 XII 2021 Poniedziałek – DZIEŃ PIERWSZY:

Referat wstępny (godz. 10.00) Dekada Jaruzelskiego – spojrzenie po latach – prof. Antoni Dudek

Część 1 (godz. 10.30–11.50): Przemiany ustroju PRL w latach osiemdziesiątych – dr Jakob Maziarz

Z reformami na sztandarach – próby przeobrażeń gospodarczych w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w. – dr Arkadiusz Gryko.

Upadek finansowy PRL w latach 80. XX w. Istota załamania pieniądza i relacji finansowych z Zachodem wskutek wprowadzenia stanu wojennego – dr Dariusz Grala.

Handel zagraniczny PRL w latach 1980-1989 – w opiniach współczesnych, analizach i kontrolach. Przyczynek do bilansu – dr Krzysztof Madej.

Część 2 (godz. 12.00 – 13.20): Sprawa Rurarza i Spasowskiego – dr hab. Patryk Pleskot

Internowanie prominentów (Gierek, Jaroszewicz i inni) – Jakub Szumski

Młodzi do polityki! Waldemara Świrgonia droga do Sekretariatu KC – dr Przemysław Gasztold

Głos partyjnych „konserwatystów”. Władysław Machejek i środowisko „Życia Literackiego” wobec roli i pozycji PZPR w ostatniej dekadzie istnienia partii – dr Sebastian Drabik

DYSKUSJA (godz. 13.20–13.50); PRZERWA (godz.13.50–14.20)

Część 3 (godz. 14.20 – 15.20): Rola społeczna Kościoła katolickiego w okresie rządów Wojciecha Jaruzelskiego w PRL – dr hab. Rafał Łatka

Dekada Generała w opiniach Redaktora „Kultury” – prof. Rafał Habielski

Filmowy portret dekady. PZPR na ekranie – dr hab. Piotr Zwierzchowski

Część 4 (godz. 15.30–16.30): Laboratorium pierestrojki? Gen. Jaruzelski na geopolitycznej szachownicy – dr Tomasz Kozłowski

Rynkowy leninizm i nieleninowska partia. Drużyna Jaruzelskiego i jej wizje przyszłości – dr Michał Przeperski

Społeczne wizje przyszłości w przededniu transformacji – dr hab. Daniel Wicenty

DYSKUSJA (godz. 16.30–17.30).

14 XII 2021, Wtorek, DZIEŃ DRUGI:

Aneks prokuratorski (10.00–10.20) Prawo karne okresu stanu wojennego. Ocena po latach i konsekwencje – prof. Marcin Gołębiewicz

Część 1 (godz. 10.25–11.25): Radykalna opozycja w dekadzie Jaruzelskiego. Przykład KPN – dr Grzegorz Wołk

Opór czy przystosowanie. NSZZ „Solidarność” na rozdrożach „podziemia” i jawności 1981–1989. Na przykładzie Huty Warszawa (RKS, TKW) – dr Tadeusz Ruzikowski

Represje lat osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wojennego – dr Grzegorz Majchrzak

Część 2 (11.30–12.30) „Gdy Polska da nam rozkaz”. Ideologiczne uzasadnienia wzrostu roli wojska w systemie komunistycznym (1981-1985) – dr Tomasz Leszkowicz

Najlepsza dekada dla Ludowego Wojska. Siły Zbrojne PRL od stanu wojennego do okrągłego stołu – dr Paweł Piotrowski

Służba Bezpieczeństwa a polityka władz PRL w latach 1981-1989 – dr Witold Bagieński

DYSKUSJA (godz. 12.30–13.00) PRZERWA (13.00–13.20)

Część 3 (13.20–14.20) – „Rozwydrzeni janczarzy” i „kukła moskiewska” – środowiska emigracyjne w „polskim” Londynie wobec wprowadzenia stanu wojennego – prof. Krzysztof Tarka

Zagraniczna pomoc dla Polski w stanie wojennym – dr Katarzyna Wilczok

Światowa dekoniunktura polityczna dla Związku Sowieckiego 1978-1989 – prof. Marek Kornat

Część 4 (14.30–15.10) – Restalinizacja. Polska w dobie stanu wojennego (1981-1989) – dr Tomasz Pączek

Sąd nad dekadą i jej patronem? – Vox populi – dr Robert Spałek

DYSKUSJA (godz. 15.10–15.30)

PANEL (godz. 15.30–17.00).
Co socjolog/politolog może powiedzieć badaczowi historii politycznej o „krótkiej dekadzie” gen. Jaruzelskiego (1981–1989) – Dr hab. Michał Łuczewski;  Prof. Rafał Matyja;  Dr hab. Karolina Wigura

PODSUMOWANIE OBRAD (godz17.00–17.40).

 

Asystent Prasowy Oddziału IPN w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa