WYBORY 2019 – Deklaracja wyborcza

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne za główne zadanie swej działalności uznało Organizowanie Życia Patriotycznego wśród mieszkańców Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego. W sposób szczególny zadanie to chcemy realizować w okresie ważnych dla naszego Kraju wydarzeń, jakimi w roku 2019 będą “podwójne” wybory ogólnonarodowe – w maju do Unii Europejskiej, jesienią do Parlamentu Krajowego. W systemie rządów demokratycznych, z którym mamy do czynienia w Polsce, wybory są właśnie takim wydarzeniem szczególnym, bo w nich każdy Obywatel ma możliwość, poprzez kartę wyborczą, wpłynąć na system rządów w Państwie. Dlatego też PSP uważa, że PATRIOTYCZNYM OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO POLAKA jest uczestniczyć aktywnie w WYBORACH 2019, zarówno do UE jak i parlamentarnych w Kraju. W związku z tym występujemy z gorącym apelem do Patriotów, mieszkańców Pruszkowa i Powiatu Pruszkowskiego:

26 maja 2019 roku wszyscy bierzemy udział w Wyborach do Parlamentu Unii Europejskiej

Dlaczego tak ważny jest ten wybór?

1) Przede wszystkim dlatego, że nie chcemy oddawać prawa o decydowaniu o nas samych innym. Chcemy utrwalać podmiotowość Polski w Europie jako państwa o odrębnym bycie politycznym, uznającym UE jako wspólnotę Ojczyzn, nie zagrażającą tożsamości narodowej poszczególnym jej członkom.

2) Na polu Unii Europejskiej toczy się walka o to jaka będzie Polska? Toczy się tam spór światopoglądowy dotyczący wszystkich sfer życia ludzkiego, zwłaszcza w aspekcie społecznym. Tam zapadną decyzje, czy przetrwamy jako realna WSPÓLNOTA NARODOWA, oparta na swojej tradycji, czy staniemy się masą bez właściwości, podatną na wpływy różnych grup propagujących tzw. obywatela europejskiego o tożsamości europejskiej.

3) Z punktu widzenia Polski, nie mniej ważne są również sprawy gospodarcze, o których decyduje UE i które mają znaczny wpływ na poziom życia i stopień rozwoju gospodarczego Naszego Kraju.

Aby osiągnąć stawiane przed sobą cele, Polska do Parlamentu Europejskiego powinna delegować swoich najlepszych przedstawicieli. Analiza osób prezentowanych przez różne partie i ugrupowania oraz ich programów, jednoznacznie zdaniem PSP wskazuje na potrzebę wyboru kandydatów z listy PiS, obejmującej przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy. A więc Pruszkowianie, w wyborach do UE dnia 26 maja 2019 roku.

Głosujemy na kandydatów okręgu nr 4 przedstawionych na liście PiS.