Wielki Czwartek

Autor – Ks. Łukasz

Przed Mszą
Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy obchody Triduum Paschalnego. Naszą ofiara paschalną będzie Jezus Chrystus, który sam, przez jedno dzieło Ostatniej Wieczerzy, Ofiary Krzyżowej i Zmartwychwstania, wypełnił sens Paschy jako przejścia ze śmierci do życia. Dzisiejszego wieczoru razem z apostołami zasiądziemy do Wieczerzy, przy której Chrystus będzie nam służył, tłumacząc na czym polega dzieło miłości, które upamiętnił na wieki w eucharystii. Eucharystia jest jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. W niej dokonuje się cud Wcielenia, Śmierci i Zmartwychwstania. Każda eucharystia jest uobecnieniem wydarzeń paschalnych. Wkraczamy dzięki niej w inne, Boże rozumienie czasu: „oto teraz jest czas łaski, oto teraz dzień Zbawienia”. Wydarzenia wspominane dziś we mszy, upamiętniają również ustanowienie sakramentu święceń kapłańskich: następcy apostołów, od wieków uczestniczą w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, spełniając Jego Testament: „to czyńcie na moją pamiątkę”.

Gloria (Po Kyrie)
Po długim czasie Wielkiego Postu usłyszymy uroczysty hymn Chwała na Wysokości i bicie dzwonów, po nim dzwonki w kościele milkną, aż do Wigilii paschalnej.

(po kolekcie) Liturgia Słowa
Czytania mszalne ukazują nam znaczenie paschy w ramach całości Dziejów Zbawienia. Pierwsze czytanie tłumaczy genezę uczty paschalnej jako rytuału upamiętniającego wyjście Izraela z niewoli egipskiej. Czytania z Nowego testamentu odsłaniają z kolei tajemnicę duchowego sensu paschy: Święty Paweł przytaczając słowa ustanowienia eucharystii głosi triumf Chrystusa nad śmiercią, który prowadzi do komunii Boga i człowieka – pełni miłości, o której mówi sam Jezus w ewangelii.

Przed umyciem nóg
Teraz nastąpi rytuał obmycia nóg 12 wybranym mężczyznom. Gest umywania nóg jest gestem starożytnym, znanym już w Księdze Rodzaju. Pismo Święte ukazuje nam tajemniczą wymianę tego gestu miłości i służby pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Wpierw Abraham – człowiek umywa nogi posłańcom samego Boga, którzy przynieśli mu obietnice potomstwa. Następnie sam Jezus będąc jednocześnie Bogiem i potomkiem Abrahama umywa nogi człowiekowi. Dla nas jest to tajemnica szokującą, jednak bez tego „nie możemy mieć udziału z Jezusem Chrystusem”.

Dary
Dzisiejsza msza w sposób szczególny wyjaśnia istotę eucharystii – naszej paschy. Prosty, ubogi chleb przaśny, pokarm podróżnych – przemieniony przez kapłana w Ciało Chrystusa, będzie nam przypominał, że w tym życiu jesteśmy tylko pielgrzymami. Wino, napój kojarzony z tajemnicą życia wiecznego, przemienione przez kapłana w krew Chrystusa, skropi odrzwia naszych domów, którymi są nasze ciała. W którym domu będzie spożywana pascha tam śmierć wieczna nie zawita.

Po komunii
Za chwilę kapłan w uroczystej asyście przeniesie Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Ten antyczny zwyczaj liturgii chrześcijańskiej ma nam przypominać o oczekiwaniu Jezusa Chrystusa w więzieniu na wyrok. Kościół zachęca wiernych, w miarę sił i możliwości do adoracji Jezusa, który właśnie w nocy z czwartku na piątek miał czuć się najbardziej samotny.