Wieczornica “Kresowe Wspomnienia Pruszkowiaków”

Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowa

Miejski Ośrodek Kultury

Starostwo Powiatu Pruszkowskiego

zaprasza na Wieczornicę

“Kresowe Wspomnienia Pruszkowiaków”

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 września 2019 r o godz. 15:00

w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie

 

Nasz projekt wpisuje się w cele działania na rzecz popularyzacji wiedzy z zakresu historii Polski, a pośrednio regionu Powiatu Pruszkowskiego. Chcemy przybliżyć przedstawicielom różnych pokoleń historie naszych wschodnich rubieży, które obecnie są w innych krajach. Pragniemy też, aby powstała platforma wymiany wspomnień i doświadczeń dla osób, których rodziny pochodzą z Kresów: rejonów wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego.

W świadomości polskich elit okresu międzywojennego Kresy Wschodnie nie tylko miały wartość ekonomiczną, lecz także stanowiły fundament mocarstwowości, a więc i samego istnienia Rzeczypospolitej. Kresy Wschodnie to określenie dawnego wschodniego pogranicza Polski, funkcjonujące w okresie międzywojennym i dawniej, jako część polskiego terytorium państwowego, a obecnie stanowiące fragmenty obszarów państwowych Ukrainy, Białorusi i Litwy

Kresy Wschodnie, ich historia, kultura, tradycja i nostalgia z nimi związana, są częścią polskiej tożsamości. Polskość bez kresowości czy choćby pamięci o niej jest kaleka, uboga, wręcz nie jest sobą. Nie ma Polski bez sławnych Kresowiaków. Kresy są polską krainą romantyczno-heroicznych niesamowitości, Na legendzie kresowych bojów wychowały się pokolenia Polaków.
Utracone Kresy w pamięci tych, których z nich wygnano, uległy mitologizacji, jako kraj lat dziecinnych i miejsce pochodzenia, w którym pozostawiono gniazda rodowe, dorobek życia pokoleń i groby przodków.

W ramach projektu planujemy, że odbędą się:

• Koncert połączony z wystawą poświęconą kresom. Planowane miejsce to Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie.
• Dwa wykłady poświęcone tematyce kresów i ich historycznego znaczenia dla naszego narodowego dziedzictwa kulturowego.
• Artystyczny Kresowy Wieczór wspomnień, których panelistami będą mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego pochodzącymi z kresów lub których rodziny pochodzą z kresów. Wieczór będzie wkładem mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego w Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego, zgłoszony, jako wydarzenie tych dni.
• Konkurs dla mieszkańców popularyzowany w szkołach i organizacjach dotyczący pozyskiwania nieznanych wspomnień rodzin kresowych
• Wyprawa pamięci w rejony w tym poznanie kultury z okolic Kruszynian, oraz odwiedzenie miejsc w bliskiej bezwizowej części Białorusi w tym Grodna- wycieczka 3 dniowa
• Zwiedzenie Muzeum Lwowa i Kresów znajdujące się w Kuklówce Radziejowickiej (mazowieckie)
• Artystyczny Kresowy Wieczór wspomnień, których panelistami będą mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego pochodzącymi z kresów lub których rodziny pochodzą z kresów.

Zadanie dofinansowane ze środków Powiatu Pruszkowskiego.