„Warstwy Pamięci” – interaktywna mapa

 

„Warstwy Pamięci” – interaktywna mapa przedstawiająca zbiór informacji dotyczących martyrologii obywateli Rzeczypospolitej w trakcie II Wojny Światowej i okresie komunistycznego zniewolenia – okupacji sowieckiej.

Projekt „Warstwy Pamięci” jest pierwszym serwisem (bazą informacji historycznych) stworzonym na taką skalę, liczba ok. 18 tysięcy punktów zawartych na mapie w znacznym stopniu odzwierciedla wymiar zbrodni dokonanych przez niemieckich i sowieckich okupantów.

Pierwszy etap prac – warstwa martyrologiczna – tak istotnego i pionierskiego serwisu historycznego został technicznie zrealizowany dzięki otrzymanej w III kwartale 2021 r. dotacji z Funduszu Patriotycznego.

Mapa dostępna jest pod linkiem: www.warstwypamieci.pl 

Założenia projektu jasno określały cele, jakie miały najbardziej istotne znaczenie w realizacji projektu. Po pierwsze – upamiętnienie Ofiar – polskich obywateli, którzy zostali zmordowani w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz ukazania skali dramatu społeczeństwa polskiego w latach 1939-1989 r., po drugie popularyzacja prawdziwej historii Polski. Wizualizacja na internetowej mapie punktów ukazujących miejsca mordu obywateli polskich ma przysłużyć się edukacji młodego pokolenia i upowszechniania wiedzy o historii Polski.

Planujemy rozbudowę serwisu, obecnie trwają intensywne prace, aby w najbliższej przyszłości opublikować kolejne warstwy pamięci prezentujące ważne wydarzenia, które zapisały się na kartach polskiej historii. O postępach związanych z rozbudową mapy będziemy Państwa na bieżąco informować

Również wczoraj rozpoczęliśmy pierwszą odsłonę kampanii informacyjno – promocyjnej serwisu „Warstwy Pamięci”. Dziś chcąc wzmocnić przekaz zaczynamy intensywną kampanię w social mediach. W ramach promocji serwisu „Warstwy Pamięci” uruchomiliśmy dedykowane profile na Facebooku oraz Twitterze:

Za pośrednictwem ww. profili będziemy udostępniać informacje związane z serwisem tj. aktualizacje danych dotyczących miejsc pamięci, dodanie kolejnych punktów, rozbudowy serwisu itd.

Wielkie znaczenie w promocji projektu – mapy „Warstwy Pamięci”, a tym samym w dotarciu do jak najliczniejszej grupy odbiorców, będzie miało Państwa zaangażowanie. Dlatego też zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań i śledzenie informacji publikowanych na profilach, a następnie ich udostępnianie na Państwa profilach, bądź przekazanie linków z adresami ww. stron Państwa przyjaciołom i znajomym. 

Z uwagi na historyczny charakter serwisu – mapy miejsc pamięci, która została stworzona, aby upamiętnić Ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, ale również, by przyczynić się do popularyzacji prawdy historycznej, ważne jest, abyśmy z Państwa pomocą spowodowali, że serwis ten zaistnieje w świadomości Polaków i stanie się źródłem rzetelnych informacji historycznych.

Mapa „Warstwy Pamięci” jest szczególnie istotnym projektem zrealizowanym w ostatnim czasie przez Redutę. Obok codziennych działań związanych z obroną dobrego imienia Polski i Polaków chcieliśmy (i to nam się udało) stworzyć serwis, który będzie swoistą bazą wiedzy historycznej a przez to narzędziem, dzięki któremu każdy będzie miał możliwość aktywnego uczestniczenia w rozwoju projektu.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy projekcie „Warstwy Pamięci”. Zachęcamy do wypełnienia specjalnego formularza dostępnego pod linkiem: https://zgloszenia.warstwypamieci.org/,  za którego pośrednictwem możecie Państwo dokonać zgłoszenia nowego punktu bądź uzupełnić dane dotyczące zamieszczonych na mapie miejsc pamięci.

Wierzymy, że wokół projektu powstanie silna społeczność, która wraz z zespołem RDI będzie działała, by udoskonalać serwis, ale również, by rozpowszechniać informację o istnieniu mapy pamięci prawdziwej historii Narodu Polskiego.

Drodzy Państwo, Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i razem możemy działać dla dobra Polski.

Napłynęło do Reduty wiele wiadomości, w których wyrażacie Państwo swoje poparcie i zaznaczacie, że mapa „Warstwy Pamięci” jest projektem ważnym i potrzebnym, by pielęgnować pamięć oraz popularyzować prawdziwą historię Narodu Polskiego. 

Zachęcam Państwa do współpracy przy rozbudowie i udoskonaleniu mapy, powodzenie tego projektu stanowić będzie nasz wspólny sukces.

Realizacja planów związanych z rozbudową projektu „Warstwy Pamięci” zarówno pod kątem publikacji nowych punktów – miejsc pamięci, jak i również opracowania nowych warstw, wymaga sporych nakładów finansowych. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o stałe wsparcie finansowe. Cykliczne wpłaty mają kluczowe znaczenie, nawet niewielka kwota przekazywana regularnie jest nieocenioną pomocą. Realizacja działań podejmowanych przez Redutę jest możliwa dzięki wsparciu, jakie okazują nam Państwo – nasi Darczyńcy, przekazywane darowizny stanowią o tym, że Reduta może nieprzerwanie działać i pracować dla szeroko pojętego dobra Polski.

Proszę przyjąć najszczersze podziękowania za Państwa hojność i zaangażowanie w działalność Reduty Dobrego Imienia.

Pracujemy nad kolejnymi warstwami — „Polacy ratujący Żydów”„Pola chwały oręża polskiego”„Wielcy Polacy”„Solidarność“„Jan Paweł II i Kardynał Wyszyński”. Nie skupiamy się tylko na cierpieniach i martyrologii. Jako pierwszą przedstawiamy warstwę martyrologiczną, ponieważ świat praktycznie nie zna historii Polski okresu II wojny światowej i stąd pojawiają się np. fałszywe oskarżenia Polaków o sprawstwo Holokaustu. Dopiero uwidocznienie na mapie gęstości zbrodni popełnionych na Polakach i obywatelach Polski pokazuje, że ani okupacja niemiecka, ani sowiecka nie wyglądała jak w serialu „Allo, allo”.

Warstwy będą pełniły również rolę pomocniczą dla nauczycieli i uczniów, chcemy pomóc w nauczaniu historii w dobie smartfonów i rzeczywistości rozszerzonej.

—Reduta Dobrego Imienia

Projekt powstał dzięki grantowi Funduszu Patriotycznego, jest rozwijany i utrzymywany dzięki wsparciu indywidualnych fundatorów. Wesprzyj projekt.

 

 

 

 

Za stroną: https://warstwypamieci.pl/?ylid=a45ea788-6a95-58ea-0b3a-39f3894da6fd#6/56.462/18.237 

—————————-

Od redakcji – zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę; https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YhLljYsVBFRu9LV85gXHqZAhe5Y&ll=52.16748979150279%2C20.80653859999997&z=14