Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie wraz Towarzystwem Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz Fundacją im. Wojciecha Młynarskiego zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”. Celem Konkursu jest popularyzacja i promocja twórczości Wojtka Młynarskiego oraz twórczości własnej uczestników Konkursu inspirowanej twórczością Wojtka Młynarskiego.

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczących się w szkołach powiatu pruszkowskiego w kategoriach wiekowych:

Kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III).
Kategoria II: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VIII).
Kategoria III: uczniowie szkół średnich.

 

TERMINARZ:

Nadsyłanie zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy i nagranie): od 23 września 2020 do 16 października 2020.
Ocena wykonań i wyłonienie laureatów: 28 – 30 października 2020.
Koncert laureatów Konkursu: 10 listopada 2020, godz. 13.00
(Organizator może dokonać zmiany terminu i miejsca, w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

 

2020_REGULAMIN

2020_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

Druga edycja konkursu „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski”

Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski.