Trenują, by stawić czoła kryzysowi

Trenują, by stawić czoła kryzysowi

 

Współdziałanie oraz wykorzystanie potencjałów i możliwości poszczególnych służb – to jedne z ważniejszych elementów działania w ramach zarządzania kryzysowego. Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w kilku miejscach na Mazowszu uczestniczyli w ćwiczeniach przygotowujących do współpracy z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych.

Klęski żywiołowe, działania terrorystyczne, zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego czy mienia – ich czynniki i charakter przeciwdziałania różnią się od siebie, jednak wspólnym mianownikiem w walce z nimi jest czas i dobra organizacja współpracy między służbami. W celu zacieśnienia tej współpracy, ale przede wszystkim wypracowania modelu działania w przypadku zagrożenia, mazowieccy terytorialsi zintensyfikowali ćwiczenia przygotowujące ich do współdziałania z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych.

Największe ćwiczenia przygotowujące do współdziałania ze służbami oraz doskonalące nabyte już umiejętności odbyły się w ostatnim czasie w Radomiu. W ramach kompleksowego ćwiczenia proobronnego RADOM 2022 mazowieccy terytorialsi we współpracy z Urzędem Miejskim, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego uczestniczyli w reżyserowanych epizodach, których celem było doskonalenie podejmowania wspólnych działań w sytuacji realnego zagrożenia. W scenariusz ćwiczenia wchodziły m.in.: ewakuacja mieszkańców czy zatrzymanie osoby podejrzanej o dywersję.

Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli również w ćwiczeniach Szkoła-22 w Zespole Szkół w Wieliszewie. Terytorialsi wspólnie z policją, BOA, ratownikami medycznymi i urzędnikami ćwiczyli działania przewidziane do realizacji w przypadku wystąpienia zdarzenia terrorystycznego, jak i działania ratownicze w przypadku katastrofy w ruchu drogowym.

Za mazowieckimi terytorialsami również szkolenie zintegrowane, którego częścią były ćwiczenia z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Strażą Pożarną. Podczas tych zajęć żołnierze zdobywali i pogłębiali wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy.

Tego typu szkolenia odbywają się cyklicznie, a ich każda odsłona daje szansę na coraz lepsze przygotowanie służb do współpracy w przypadku ewentualnego zagrożenia. To szczególnie ważne dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którym – zgodnie z nową Ustawą o obronie Ojczyzny – powierzono niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej.

 

 

Sekcja Komunikacji Społecznej/Zespół Prasowy
6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ