Wilno to find her family in 1945

Repatriacja czy depatriacja? Lata 1944-1946

Autor – Janusz Czarniawski. Część czwarta. Repatriacja czy depatriacja? Lata 1944-1946 Pomimo, że front znacznie oddalił się od Wilna, jesień 1944 nie przyniosła nam spokoju. Po aresztowaniach i wywiezieniu żołnierzy AK, władze sowieckie szybko przystąpiły do represjonowania cywilnej ...