Pruszkowskie bariery architektoniczne ciąg dalszy.

Kontynuujemy wędrówkę w ciąg ul. Kraszewskiego / Ewy / Andrzeja Miejsce postojowe w obrębie dworca WKD   Fot. 96. Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia: Miejsce postojowe prawidłowo oznaczone znakiem pionowym oraz kolorem niebieskim, brakuje jednak oznaczenia poziomego ...