Nabór do Rady Społecznej Pruszkowa

Prezydent Miasta Pruszkowa zgodnie z Uchwałą nr XXXIII.345.2021 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Pruszkowa informuje o naborach do Rady Społecznej spośród mieszkańców Pruszkowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. ...