Migracje międzynarodowe we współczesnym świecie

Nielegalna imigracja – zagrożenia czy czynnik determinujący rozwój cywilizacji. Autor – Beata Turczyn. Część pierwsza. Cechą definicyjną obecnego wieku migracji są zagrożenia, jakie międzynarodowa migracja stwarza dla suwerenności państw, a zwłaszcza ich zdolności do regulowania i ...