75 LAT TEMU ROZPOCZĘŁA SIĘ W WILNIE OPERACJA „OSTRA BRAMA”

Pod okupacją niemiecką

Część trzecia opowiadania “Pożegnanie z Wilnem”. Autor – Janusz Czarniawski. Tak zaczął się okres, który właściwie trzeba by nazwać okresem okupacji litewsko-niemieckiej. Litwini już od Pierwszej Wojny Światowej szukali sojuszu z Niemcami, licząc na ich poparcie dla nowego ...