Bariery architektoniczne – rejon dworca WKD

Rejon Dworca WKD – ul. Książąt Mazowieckich   Przejście dla pieszych w rejonie ul. Kraszewskiego 5 / Przystanku komunikacji publicznej WKD Pruszków 01 Fot. 88. Fot. 89. Charakterystyka barier wraz z wytycznymi dla ich usunięcia: 1. Zlokalizowane w osi przejścia i dojścia do przystanku ...