Afgańczycy zatrzymani w naczepie ciężarówki

• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 6 obywateli Afganistanu ukrytych w ciężarówce. • Nie mieli żadnych dokumentów tożsamości i zezwoleń na pobyt w Polsce. Podczas prowadzenia rutynowej kontroli funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej z Oddziału Celnego I w Pruszkowie ...